Për ne

Horeca LLC është një ndërmarrje private e cila filloi veprimtarinë e saj ekonomike në ofrimin e servisimeve të paisjeve shtëpiake në fillim të vitit 1980 në Prishtinë.

Gjatë viteve të fundit ne kemi zgjeruar dhe zhvilluar programin tonë të shërbimeve në mënyrë progresive dhe konkurruese në treg. Shërbimet tona përfshijnë një gamë të gjrë të aktiviteteve. 

Përvoja jone 20 vjeçare në fushën e (HO-RE-CA) servisimit dhe mirëmbajtjen e  kuzhinave profesionale, na ka veçuar tek klientet me renome botërore si partner serioz dhe konstruktiv. Andaj jemi bashkëpunëtorët primar të rrjetit të franchisave me prezencë botërore. 

Më shumë

Klientët

mrbet
mr bet casino
dr bet
dr bet casino
mr bet casino paga
mr bet
online casino
mr bet casino
mr bet casino como retirar dinheiro
mr bet