Category Archives: Drivrutiner för Windows

Elektronisk Användarhandbok

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista. Hade det funnits enkla lösningar som levererar det dem lovar så hade tillverkarna skickat med program som installerar de senaste drivrutinerna och håller […]