Horeca LLC është një ndërmarrje private e cila filloi veprimtarinë e saj ekonomike në ofrimin e servisimeve të paisjeve shtëpiake në fillim të vitit 1980 në Prishtinë.

Gjatë viteve të fundit ne kemi zgjeruar dhe zhvilluar programin tonë të shërbimeve në mënyrë progresive dhe konkurruese në treg. Shërbimet tona përfshijnë një gamë të gjerë të aktiviteteve. 

Përvoja jone 20 vjeçare në fushën e (HO-RE-CA) servisimit dhe mirëmbajtjen e  kuzhinave profesionale, na ka veçuar tek klientet me renome botërore si partner serioz dhe konstruktiv. Andaj jemi bashkëpunëtorët primar të rrjetit të franchisave me prezencë botërore. 

Professional servicing

Professional servicing by our certified workers ensures that chefs do their job without hassle and as a result the quality is always top notch.

Regular servicing of the kitchen guarantees the longevity, regular operation and high quality of the final products.

We have trained technical teams working 24/7 to cover emergencies, and non-emergencies involving Kosovo, Albania and Macedonia.

Meet our teem

Visar Kastrati
CEO / CTO

Florina Kastrati
Director of Finance

Valon PRESTRESHI
Konsulent

We have trained technical teams working 24/7 to cover emergencies, and non-emergencies involving Kosovo, Albania and Macedonia.

We have trained technical teams working 24/7 to cover emergencies, and non-emergencies involving Kosovo, Albania and Macedonia.

We have trained technical teams working 24/7 to cover emergencies, and non-emergencies involving Kosovo, Albania and Macedonia.