13 rezultate

Pajisjet e ftohjes së serisë premium

SDN 070 UPRIGHT REFRIGERATOR WITH A DOOR

Pajisjet e ftohjes së serisë premium

SDN 140-Upright Refrigerator

Pajisjet e ftohjes së serisë premium

SDF 140- Upright Deep Freezer

Pajisjet e ftohjes së serisë premium

SBN190 BENCH TYPE COOLER WITH 3 DOORS

Pajisjet e ftohjes së serisë premium

SBP – Counter Type Refrigerator / Polyethylene Top

Pajisjet e ftohjes së serisë premium

SBM – Pizza Preparation Unit / Marble Top

Pajisjet e ftohjes së serisë premium

SBE – Counter Type Refrigerator / With Sink Unit

Pajisjet e ftohjes së serisë premium

SBS166 UNDERCOUNTER REFRIGERATOR WITH 2 DOORS

Pajisjet e ftohjes së serisë premium

SGM – Pizza Preparation Unit

Pajisjet e ftohjes së serisë premium

SGP – Pizza Preparation Unit / Polyethylene Top

Pajisjet e ftohjes së serisë premium

SGT – Pizza Preparation Unit / Top Garniture Unit

Pajisjet e ftohjes së serisë premium

SGB – Pizza Preparation Unit / Free Standing

Pajisjet e ftohjes së serisë premium

Cold Room