18 rezultate

Njësitë e përgatitjes së perimeve dhe brumit

MPS010 – POTATO PEELER

Njësitë e përgatitjes së perimeve dhe brumit

MPS011 – POTATO PEELER

Njësitë e përgatitjes së perimeve dhe brumit

MPS025 – POTATO PEELER

Njësitë e përgatitjes së perimeve dhe brumit

MSY 101 – VEGETABLE WASHER / Electronic

Njësitë e përgatitjes së perimeve dhe brumit

ISM 35 – DOUGH KNEADING MACHINE

Njësitë e përgatitjes së perimeve dhe brumit

ISM 75 – DOUGH KNEADING MACHINE

Njësitë e përgatitjes së perimeve dhe brumit

ISM 100 – DOUGH KNEADING MACHINE

Njësitë e përgatitjes së perimeve dhe brumit

ISM 350 – DOUGH KNEADING MACHINE

Njësitë e përgatitjes së perimeve dhe brumit

SP 502B – MIXER

Njësitë e përgatitjes së perimeve dhe brumit

SP 25M – Mixer

Njësitë e përgatitjes së perimeve dhe brumit

SP 40M – Mixer

Njësitë e përgatitjes së perimeve dhe brumit

SP 60M – Mixer

Njësitë e përgatitjes së perimeve dhe brumit

DR 30 – DOUGH SHEETER

Njësitë e përgatitjes së perimeve dhe brumit

ED 01 – BREAD SLICER

Njësitë e përgatitjes së perimeve dhe brumit

INOX 2002 – Meat Mincer

Njësitë e përgatitjes së perimeve dhe brumit

INOX 2000- Meat Mincer

Njësitë e përgatitjes së perimeve dhe brumit

INOX 2008- Meat Mincer

Njësitë e përgatitjes së perimeve dhe brumit

KDM – Classical Dough Mix